Encephalitozoon intestinalis ATCC 50506

cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Microsporidia; Apansporoblastina; Unikaryonidae; Encephalitozoon; Encephalitozoon intestinalis
Enterz Tax ID

876142

Chromosomes

11

GC Content

41.55%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 I 0.16 147 43.39
31.4
24.6
25.7
18.3
A > G > T > C
2 II 0.18 160 40.89
32.5
26.1
24.3
17.1
A > T > G > C
3 III 0.18 152 41.40
32
26
24.7
17.2
A > T > G > C
4 IV 0.2 179 41.45
32
26.1
25
17
A > T > G > C
5 V 0.2 171 41.47
31.9
26.2
25
16.9
A > T > G > C
6 VI 0.2 177 41.39
32.2
25.9
24.7
17.2
A > T > G > C
7 VII 0.21 188 41.35
32.6
25.6
24.8
17
A > T > G > C
8 VIII 0.21 210 41.96
31.8
25.7
25.2
17.3
A > T > G > C
9 IX 0.24 217 40.67
32.6
26.3
24.2
16.9
A > T > G > C
10 X 0.24 184 41.63
32
26
24.8
17.2
A > T > G > C
11 XI 0.24 218 41.48
32.1
25.8
24.3
17.8
A > T > G > C