Ciona intestinalis

cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Tunicata; Ascidiacea; Enterogona; Phlebobranchia; Cionidae; Ciona
Enterz Tax ID

7719

Chromosomes

15

GC Content

32.33%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 1 10.18 1181 35.36
32
32.8
17.8
17.4
T > A > G > C
2 2 7.87 1029 35.69
31.7
32.8
18
17.5
T > A > G > C
3 3 6.8 838 35.50
31.9
32.8
18
17.3
T > A > G > C
4 4 5.58 727 35.50
32
32.7
17.9
17.5
T > A > G > C
5 5 5.11 609 34.93
32.2
33.1
17.6
17.1
T > A > G > C
6 6 2.4 275 35.30
32
32.6
17.8
17.6
T > A > G > C
7 7 6.21 726 35.32
31.9
32.8
17.9
17.5
T > A > G > C
8 8 6.49 841 35.79
31.7
32.7
17.9
17.7
T > A > G > C
9 9 6.68 788 36.10
31.7
32.3
18.3
17.7
T > A > G > C
10 10 4.95 538 35.23
32.1
33
17.6
17.3
T > A > G > C
11 11 5.23 661 35.54
31.9
32.7
18
17.5
T > A > G > C
12 12 5.43 607 35.75
31.8
32.5
18
17.6
T > A > G > C
13 13 1.82 176 35.46
31.9
32.6
18.1
17.4
T > A > G > C
14 14 4.66 552 35.64
31.9
32.5
18
17.6
T > A > G > C
15 MT 0.02 38 21.39
33.7
44.6
12
9.6
T > A > G > C