Zymoseptoria tritici IPO323

cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; dothideomyceta; Dothideomycetes; Dothideomycetidae; Capnodiales; Mycosphaerellaceae; Zymoseptoria; Zymoseptoria tritici
Enterz Tax ID

336722

Chromosomes

21

GC Content

51.69%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 1 6.18 1984 53.06
24.4
20.8
26.9
28
C > G > A > T
2 2 3.92 1145 52.42
24.3
21
26.8
28
C > G > A > T
3 3 3.56 1073 52.58
24.2
20.9
26.9
28
C > G > A > T
4 4 2.92 822 52.23
24.2
20.8
27
28.1
C > G > A > T
5 5 2.9 779 51.99
24.2
20.9
26.8
28.2
C > G > A > T
6 6 2.71 692 51.44
24.2
20.9
26.9
28
C > G > A > T
7 7 2.7 765 52.58
24
20.9
26.7
28.4
C > G > A > T
8 8 2.48 694 51.71
24.2
20.8
26.7
28.2
C > G > A > T
9 9 2.17 604 51.53
24.2
20.9
26.8
28.2
C > G > A > T
10 10 1.71 515 52.55
24.1
20.9
26.9
28.1
C > G > A > T
11 11 1.65 488 52.83
24.2
20.7
26.7
28.4
C > G > A > T
12 12 1.48 414 52.28
24.1
20.7
26.4
28.7
C > G > A > T
13 13 1.2 334 51.95
23.6
21.2
26.8
28.3
C > G > A > T
14 14 0.78 114 48.49
25.1
22
25.5
27.3
C > G > A > T
15 15 0.65 86 51.00
24.7
21.9
25.7
27.7
C > G > A > T
16 16 0.62 88 51.50
24.5
20.7
26.3
28.4
C > G > A > T
17 17 0.59 78 51.99
24.3
20.6
26
29.1
C > G > A > T
18 18 0.58 64 48.63
23.7
20.2
26.5
29.6
C > G > A > T
19 19 0.56 87 51.29
24.1
21
26.8
28.1
C > G > A > T
20 20 0.48 79 51.52
23.4
20.5
26.7
29.4
C > G > A > T
21 21 0.42 58 51.94
24.4
20.2
26.2
29.1
C > G > A > T
22 MT 0.04 43 31.94
31.1
35.3
18.1
15.5
T > A > G > C