Encephalitozoon romaleae SJ-2008

cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Microsporidia; Apansporoblastina; Unikaryonidae; Encephalitozoon; Encephalitozoon romaleae
Enterz Tax ID

1178016

Chromosomes

10

GC Content

40.44%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 I 0.15 132 41.56
32
25.8
25.3
16.8
A > T > G > C
2 II 0.18 148 40.15
32.6
26.8
24.2
16.4
A > T > G > C
3 III 0.18 156 40.46
32.2
26.8
24.6
16.4
A > T > G > C
4 IV 0.2 169 40.39
32.3
26.8
24.5
16.4
A > T > G > C
5 V 0.19 163 40.33
32.1
27.1
24.3
16.5
A > T > G > C
6 VI 0.2 160 40.43
32.3
26.8
24.4
16.5
A > T > G > C
7 VII 0.21 176 40.22
32.9
26.4
24.5
16.2
A > T > G > C
8 VIII 0.21 202 40.28
32.3
26.9
24.5
16.3
A > T > G > C
9 X 0.23 169 40.39
32.2
27
24.4
16.4
A > T > G > C
10 XI 0.23 194 40.23
32.6
26.6
24
16.8
A > T > G > C